Välkommen till AR Brandsäkerhet

Mångårig erfarenhet inom brandsäkerhet.

Efter 40 år i branschen kan Ni känna Er säker när ni anlitar oss. Brandlarm och utrymningslarm är vår specialitet. Besiktning, utbildning, konsultering är lite av de tjänster vi erbjuder.

 

Prenumeration

Hjälp med uppdatering av regler, lagar, föreskrifter, mm.

Konsultuppdrag

Granskning av handlingar enligt SBF 110.

Utbildning

Kundanpassade utbildningar. 
Kontinuerlig utbildning av anställda.

Besiktning

Besiktning av brand och utrymningslarm.