Kvalité

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet inom AR Brandsäkerhet. Detta gäller såväl funktionell som teknisk kvalitet. Utifrån detta ska vi erbjuda kundanpassade produkter, tjänster och systemlösningar med högsta kvalitet på såväl produkter som tjänster.

Kunden ska alltid få det som kunden köpt, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Det är hela företagets ansvar att vi uppnår rätt kvalitet samt är det varje medarbetares skyldighet att utveckla och ständigt förbättra vår kvalitet.