Leverans- och revisionsbesiktning brandlarm

Leverans- och revisionsbesiktning brandlarm och utrymningslarm

AR Brandsäkerhet är din besiktningspartner för allt inom brandlarm och Utrymningslarm med Talat Meddelande (UTM). Vi är experter inom området och erbjuder besiktningstjänster som säkerställer att din verksamhet uppfyller alla lagkrav och säkerhetsföreskrifter.

Revisionsbesiktning av brandlarm:
Trygghet och säkerhet för din anläggning

Vi förstår vikten av att ha en pålitlig och effektivt brandlarm och utrymningslarm på plats, för att skydda såväl människor som egendom i händelse av en brand. Våra certifierade besiktningsmän har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa dig med allt från leverans- och revisionsbesiktningar samt entreprenadbesiktning och utbildning av din personal.

Att genomföra revisionsbesiktning av brandlarm och utrymningslarm är viktigt av flera olika skäl:

Säkerhet

Brandlarm och utrymningslarm är avgörande för att varna och skydda människor vid eventuella bränder. Genom att regelbundet besiktiga brand- och utrymningslarmet kan man säkerställa att det fungerar korrekt och kan aktiveras vid behov.

Lagkrav

I Sverige finns lagar och föreskrifter som kräver att brandlarm, utrymningslarm och andra brandskyddsanläggningar ska besiktigas och underhållas regelbundet

Försäkring

Många försäkringsbolag kräver att brandlarm och andra brandskyddsanläggningar är i gott skick och regelbundet besiktigade för att ge fullt försäkringsskydd. Genom att genomföra revisionsbesiktningar kan man säkerställa att man har rätt försäkringsskydd i händelse av brand.

Sammanfattningsvis är revisionsbesiktning av brandlarm och utrymningslarm viktigt för att säkerställa säkerheten, följa lagkrav och försäkringskrav samt skydda både liv och egendom vid eventuella bränder. Oavsett om du driver en liten butik, ett kontor eller en större fastighet, kan vi skräddarsy en lösning som passar dina behov.

Leveransbesiktning brandlarm & utrymningslarm

Vi är experter inom området och erbjuder besiktningstjänster som säkerställer att din verksamhet uppfyller alla lagkrav och säkerhetsföreskrifter. Vi förstår vikten av att ha en pålitlig och effektivt brandlarm och utrymningslarm på plats, för att skydda såväl människor som egendom i händelse av en brand.

Entreprenadbesiktning brandlarm & utrymningslarm

AR Brandsäkerhet genomför även entreprenadbesiktningar som kontrollerar att det kunden köpt är det kunden också fått. Entreprenadbesiktning kan genomföras samtidigt som leveransbesiktning för att spara tid för kunden. Givetvis får kunden ett protokoll efter genomförd besiktning.

Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en säkrare arbetsmiljö för dig och dina anställda.
Din brandsäkerhet är vår prioritet.