Utbildningar

Kompetens är nyckeln till framgång

AR Brandsäkerhet har mångårig erfarenhet inom brandsäkerhet och kan erbjuda er flera olika utbildningar inom området brandsäkerhet. Brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande är en viktig del av brandsäkerheten i en verksamhet och byggnad, ofta ett villkor enligt myndighetskrav och försäkringskrav.

Våra utbildningar

Anläggningsskötare brandlarm

Som anläggningsägare till en brandlarmanläggning är man ansvarig att det finns minst två utbildade anläggningsskötare brandlarm enligt regelverket SBF 110. AR Brandsäkerhet erbjuder utbildningar för anläggningsskötare brandlarm. Utbildningen kan genomföras på plats hos er, via webb eller i AR Brandsäkerhets lokaler. Utbildningen innehåller de krav som ställs enligt regelverket SBF 110 och utförs av erfarna besiktningsmän. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna utbildningsintyg som visar att man genomgått anläggningsskötarutbildning brandlarm. Kontakta oss för mer information eller bokning av utbildning.

Anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande

Som anläggningsägare till en anläggning för utrymningslarm med talat meddelande är man ansvarig att det finns minst två utbildade anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande enligt regelverket SBF 502. AR Brandsäkerhet erbjuder utbildningar för anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande. Utbildningen kan genomföras på plats hos er, via webb eller i AR Brandsäkerhets lokaler. Utbildningen innehåller de krav som ställs enligt regelverket SBF 502 och utförs av erfarna besiktningsmän. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna utbildningsintyg som visar att man genomgått anläggningsskötarutbildning för utrymningslarm med talat meddelande.

Behörig ingenjör brandlarm

Att vara certifierad behörig ingenjör brandlarm visar att man har kompetens inom brandlarmområdet och är en viktig spelare inom brandsäkerhet. AR Brandsäkerhet genomför utbildning för att bli behörig ingenjör brandlarm. Utbildningen genomförs i egna lokaler hos AR Brandsäkerhet eller hos kund. För att upprätthålla sin kompetens erbjuder vi även uppdateringsutbildningar för behöriga ingenjörer eller alla inom företaget som arbetar med brandlarm.

Utrymningsskylt omgiven av rök

Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Att vara certifierad behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande visar att man har kompetens inom området och är en viktig spelare inom brandsäkerhet. AR Brandsäkerhet genomför utbildning för att bli behörig ingenjör. Utbildningen genomförs i egna lokaler hos AR Brandsäkerhet eller hos kund. För att upprätthålla sin kompetens erbjuder vi även uppdateringsutbildningar för behöriga ingenjörer eller alla inom företaget som arbetar med utrymningslarm med talat meddelande.

Brandsläckare upphängd på vägg

Grundläggande brandskydd

För att få certifiering som behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler och gassläck krävs att man har genomgått utbildningen grundläggande brandskydd. AR Brandsäkerhet genomför denna utbildning i egna lokaler. För att öka förståelsen för brandsäkerhet genomförs även praktiska övningar på övningsfält. Utbildningen är under 4 dagar och motsvarat kraven på behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler och gassläck. Även ni som vill ha koll på er brandsäkerhet i er verksamhet rekommenderas att gå denna utbildning.

Orienterings - & serviceritningar

Texten uppdateras