Uppdrag

Inga uppdrag är för små eller för stora.

Både små och stora uppdrag genomförs av AR Brandsäkerhet. Genom ett brett samarbete med andra leverantörer säkerställs att rätt kompetens anlitas för respektive uppdrag.

Genom att sätta kunden i fokus uppnås rätt kvalité och nöjda kunder. Företagsanpassade utbildningar där de enskildas behov sätts i centrum säkerställer att kunden får rätt utbildning.

Vi har ett ledningssystem som leder oss i vårt arbete. Rutiner finns så att inga moment blir förbisedda och att kundens krav tydliggörs.