Nya Utbildningar

Entreprenadjuridik

Nu erbjuder vi en en-dagars utbildning i entreprenadjuridik.

Första tillfället är 2018-09-20 och hålls i Farsta söder om Stockholm.

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Vår går igenom standardavtalen, dessutom hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Utbildningen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad.

Utbildningen vänder sig till de som ska certifiera sig som behörig ingenjör eller de som ska recertifiera sig.

Grundläggande brandskydd

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till på vilka olika sätt en brand kan uppstå samt med vilken typ av släckmedel man bäst bekämpar denna. Det är viktigt att också känna till vilka resurser som räddningstjänsten förfogar över samt hur byggnader är uppförda för att begränsa en brand.

Utbildningen vänder sig till personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler eller behörig ingenjör gassläck. Utbildningen passar även för personer som vill kunna organisera brandskyddet inom det egna företaget.

Nästa utbildningstillfälle är 2018-10-02–05.