Leverans- och revisionsbesiktning av brand och utrymningslarm.